O fondech

Investiční fond představuje možnost, jak investovat peníze společně s jinými investory. Investor za svou vloženou částku dostane podílové listy nebo akcie, které vyjadřují jeho podíl na majetku fondu.

Investiční fond je spravován profesionálním správcem, který musí mít licenci od regulátora – v případě českých investičních fondů od České národní banky. Prostřednictvím investičního fondu je rozkládáno riziko, které by individuální investor jinak nesl sám.

Podle typu investorů, pro které jsou fondy určeny, rozlišujeme investiční fondy na:

  • Fondy kolektivního investování (určené pro širokou veřejnost)
  • Fondy kvalifikovaných investorů (fondy určené zkušenějším investorům s minimální investicí 100 tisíc EUR).

 

Podle charakteru aktiv ve fondu rozlišujeme fondy:

  • Peněžního trhu

Fondy peněžního trhu trvale investují do dluhopisů nebo do nástrojů peněžního trhu.

  • Dluhopisové

Dluhopisové fondy investují převážně do dluhopisů nebo obdobných cenných papírů.

  • Smíšené

Smíšený fond investuje do různých nástrojů na různých trzích s flexibilním podílem konzervativních a rizikových nástrojů.

  • Akciové

Akciové fondy investují převážně na akciovém trhu. Dále se rozlišují podle sektoru a regionu, do kterého investují.

  • Nemovitostní

Fond investuje do nemovitostí nebo nemovitostních společností.

  • Strukturované

Fond, který obsahuje mechanismus ochrany před největšími tržními výkyvy. Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

  • Fondy fondů

Fondy, které neinvestují přímo do akcií nebo dluhopisů, ale vytvářejí portfolio složené z jiných/ specializovaných fondů.

Back to Top